Skip main menu

Medarbejderrettigheder

Når du ansætter udenlandske medarbejdere, har de også rettigheder, men hvilke? Skal de have en ansættelseskontrakt og hvad skal den indeholde? Er der en lovbestemt minimumsløn, du skal overholde? Hvilke regler er der omkring sikkerhed og helbred? Du kan finde svarene i vores brochure omhandlende regler og rettigheder. Det kan også være en god idé at uddele brochuren til dine udenlandske medarbejdere.

Know your rights and obligations (Engelsk)(PDF, nyt vindue)

Rettigheder og regler for udstationerede medarbejdere

Hvis du som arbejdsgiver tilegner dig udstationerede medarbejdere (medarbejdere, der er udsendt af deres europæiske arbejdsgiver til at udføre arbejde i Danmark) gælder der særlige regler.

Det er Arbejdstilsynet, der er myndighed på området. På deres hjemmeside workplacedenmark.dk kan du læse nærmere om de rettigheder, der omfatter sikkerhed, helbred og arbejdsforhold for udstationerede arbejdere i Danmark.

Workplacedenmark.dk (nyt vindue)